Uppsats om studerandes roll i samhället (750 ord)

Läs denna uppsats om studenternas roll i samhället!

Dagens ungdom är morgondagens nation. Och dagens ungdom är våra studenter. Studenterna betalar en viktig roll i samhället och hur ett samhälle formas generering efter generationer. Den individuella formgivningsperioden är under studentfasen och det är därför känd att vara den avgörande tiden i livet. Vad som såddas idag är vad som ska skördas senare.

Image Courtesy: wesleylamar.org/wp-content/uploads/2013/0Students.jpg

Utbildning är där en student bildas från. Utbildning är faktiskt karaktärsbyggnad hos studenter. Det genom utbildning som han förstår fakta och siffror och hur saker borde sorteras och vad är det aktuella scenariot och många andra relevanta viktiga faktorer. Baserat på dessa faktorer är det han redesignar sina tankar och idéer, och det här hjälper honom när det är en vuxen.

Utbildning gör det möjligt för studenten att förstå i sig själv sina styrkor och frihet i sitt liv. Utbildning startar inte bara i skolan, men från alla hem. Ett barn lär sig från sitt hem, skolan och sedan från samhället och därmed varje individ som ett barn interagerar, påverkar sitt liv senare.

När eleverna behandlas med respekt och ansvar har de också levt upp till ansvar och respekt för samhället. När de erkänns har de acceptans att arbeta för ett bättre samhälle genom svårigheter snarare än att ge upp mellan.

Idag finns det många aktiviteter som eleverna tar initiativ till för att förbättra samhället. Vi har sett att elever i yngre klasser tar steg för att plantera tress och därigenom främjar medvetenhetsprogram för att skydda tress och vikten av att plantera träd för kommande generationer, snarare än att fälla träd. Det finns aktiviteter där eleverna främjar medvetenheten om ålders- och räddningshem. Högskolestudenter tar initiativ för att hjälpa de gamla och övergivna människorna på gatorna och få dem till ett räddningshus eller hem som ger rätt mat, kläder och mediciner för dem.

Bortsett från dessa, när det finns en naturkatastrof i någon del av världen, bidrar skolor över hela världen till de drabbade människorna och lägger vad de kan och sådana program skulle hjälpa till att förverkliga unga barn brödraskapets betydelse. På skolorna finns NCC-läger och Scout-trupperna som har utbildats och i sådana situationer har de varit till stor hjälp och gjort reella prisvärda tjänster till nationen.

Förutom tjänster har vi en politisk arena där studenter ses. Med rätt slags motivation och vägledning kunde de bli de mest pålitliga, mest accepterade och förnuftiga ledarna för imorgon. Men om de utnyttjas kan de bli de värsta och korrupta ledarna. Det är vi som tar det bra och dåliga ut i våra elever.

Vi har sett hur ungdomen står som en mot de negativa aspekter som korruption, våld, terrorism och kamp för nationens fred och säkerhet. Men vi ser att det saknas patriotism i ungdomen som långsamt kommer upp vilket förstör nationens harmoni och fred.

Eleverna fungerar som broar mellan två generationer. De måste inse och förstå dagens händer och eliminera det dåliga och dra ut det goda och genomföra för imorgon. För denna förståelse är rätt utbildning med rätt involvering av händelsen ett krav och utbildningssystemet bör se till det som utrustas för bättre förståelse än att klassificera utbildning som grundskola, sekundär eller högre utbildning. Kursplanen och aktiviteterna ska utformas så att det är interaktivt och intressant så att eleverna förstår och betecknar vikten av vad de lär sig.

Om vi ​​inte mögel vår ungdom idag kanske vi måste ångra mig imorgon, eftersom morgondagens nation är i händerna på vår kommande ungdom och de skulle i sin tur vidarebefordra vad de har förvärvat i ett bättre format till de kommande generationerna, vilket möjliggör nation att växa i alla sektorer och göra är en bland morgondagens mest kraftfulla och harmoniska nationer.

Ange ett exempel för ditt unga barn och han kommer att se till att han lever upp till dina förväntningar inför morgondagen. När varje familj sätter ett exempel, skulle det växa in i samhället och därmed växa ut till nationen. Så låt oss gå med i händerna nu för en bättre morgon genom vår ungdom som nu är blommande studenter. Indien behöver oss och vi borde stå för HER.