Uppsats om Global Marketing Program (625 Words)

Uppsats om Global Marketing-programmet!

Formell forskning, flexibel marknadsmix, regelbunden övervakning och lokalt initiativ krävs för att ett globalt marknadsföringsprogram ska lyckas.

Det är frestande att driva global marknadsföring. Ett företag har ett starkt varumärke på sin hemmamarknad och det känns att det kan sälja varumärket på den globala marknaden också. Men global marknadsföring har sina egna komplexiteter och faror och ett företag bör gå mycket noga med sitt globala marknadsföringsprogram.

Företaget bör genomföra en formell forskning på de marknader som den vill införa. Marknadsföringsstrategier och taktik som kan ha fungerat på hemmamarknaden kan inte framkalla positivt svar bland kunderna på andra marknader.

Ett företag fann att medan sina säljfrämjande system var mycket framgångsrika för att tränga in på sina hemmamarknader, var samma system inte effektiva på många utländska marknader. Globala företag bör inse att världen verkligen inte har konvergerat på det sätt som man talar om och det finns stora skillnader mellan marknader som kräver skräddarsydda marknadsföringsmetoder på var och en av marknaderna. En marknads erfarenhet kan inte överföras till andra.

För mycket standardisering resulterar nästan alltid i fel. Standardisering av marknadsföringsprogrammet borde aldrig vara totalt. Det är viktigt att huvudkontoret lyssnar på dotterbolagens åsikter och gör det möjligt för dem att skräddarsy marknadsföringsblandningen enligt kraven på sina marknader.

Till exempel, även om företaget beslutar att ha samma reklammeddelande för alla sina marknader, kan det låta de lokala dotterbolagen rama meddelandet i ord som är relevanta på sina marknader och att presentera lokala kändisar. Ett bra globalt marknadsföringsprogram kommer att ha standardisering av några element i marknadsföringsblandningen, medan resten är flexibel.

Globala initiativ lanseras med mycket fanfare och toppledningen är mycket entusiastisk under den inledande perioden. Men så småningom blir cheferna upptagna i andra initiativ och de utländska dotterbolagen lämnas ensamma för att klara sig själva. Detta är ett dödligt misstag. De högsta cheferna bör säkerställa kontinuitet i uppmärksamheten. De bör vidta åtgärder för att övervaka framsteg och lösa problem som de följer. En lång och långvarig insats krävs för att globaliseringen ska bli framgångsrik.

Företaget bör ha en samordningsgrupp för att ta hand om det globala marknadsföringsprogrammet. Samordningsgruppen är normalt baserad antingen i huvudkontoret eller på en ledande marknad. I det tidigare arrangemanget avlägsnas huvudkontoret från de faktiska marknadsförhållandena och i det senare arrangemanget saknas globalt perspektiv och information för att samordna globala verksamheter.

I själva verket representeras i varje arrangemang endast ett enda perspektiv. Det finns ingen kontinuerlig inmatning från lokala marknader, inget forum för debatt om alternativa handlingsplaner och ingen delning av lösningar på vanliga problem.

Det bästa sättet är att ha en beslutsfattande organisation som inkluderar chefer från huvudkontoret och ett antal stora dotterbolag. Strukturen bidrar till att påskynda harmoniseringen av marknadsföringspraxis på den globala marknaden.

Ett företag kan bli väldigt rigid i genomförandet av ett standardiserat marknadsföringsprogram. Det ignorerar lokala dotterbolag reservationer om genomförandet av vissa delar av det standardiserade marknadsföringsprogrammet. De flesta av de lokala dotterbolagen är tvungna att följa men sådan tvångsöverensstämmelse av standardiserade marknadsföringsprogram är sällan framgångsrikt.

För det mesta är lokala förvaltningens reservationer baserade på en god förståelse för sin inhemska marknad. För snabb implementering av globala marknadsföringsprogram är det viktigt att huvudkontoret och dotterbolagen kan förena sina äkta skillnader. Huvudkontoret bör inse att internationell överensstämmelse med globala standarder kan behöva offras för att ta hand om marknadsidentitet och dotterbolagen bör inse att ett globalt marknadsföringsprogram inte har någon betydelse om varje marknad skulle ha en egen oberoende marknadsmix.