Effekten av transporter på en produkt

Effekten av transporter på en produkt!

Transportval påverkar produktpriser, leverans i tid, prestanda och skick på varor när de anländer, och alla dessa påverkar kundtillfredsställelse.

(a) Vid transport av varor till lager, återförsäljare och kunder kan ett företag välja följande transportsätt:

Järnväg, luft, väg (lastbil), vattenväg och rörledning.

(b) Vid transport beaktas följande faktorer.

Hastighet, frekvens, pålitlighet, kapacitet, tillgänglighet och kostnad.

c) För hastighetskriterier - Luft, tåg eller lastbil beaktas.

(d) För lågkostade vattenvägar och rörledningar beaktas.

Ett företag kan kombinera två eller flera transportsätt och använda containerisering, som består i att sätta varor i lådor eller släpvagnar som är lätta att överföra mellan två transportlägen.

Privatbärare:

Ett företags egen flygflotta eller lastbilar är privata lufttrafikföretag.

Avtalsbärare:

En företagsorganisation som säljer transporttjänster.

Vanlig transportör:

Ger transporttjänster mellan förutbestämda punkter på schemalagd basis och är tillgänglig för alla fraktare till standardkostnader. För ett stort företag handlas marknadslogistik av en avdelning med en verkställande direktör, som ansvarar för logistikprestanda på både kostnad och kundnöjdhetskriterier.

Syftet är att hantera logistik för att skapa hög kundnöjdhet till en rimlig kostnad. Marknadslogistikstrategier måste härledas från affärsstrategier, i stället för enbart på kostnadsvederlag. Logistiksystemet måste vara informationsintensivt och upprätta elektroniska länkar bland alla viktiga parter.

Företaget bör ställa upp sina logistikmål för att matcha eller överträffa konkurrenternas servicestandarder och involvera medlemmar av alla relevanta team i planeringsprocessen. Stora vinster i logistisk effektivitet har kommit från framsteg i IT Ett välplanerat marknadslogistikprogram kan vara ett kraftfullt verktyg för konkurrenskraftig marknadsföring. Det slutgiltiga målet med marknadslogistik är att möta kundernas krav på ett effektivt och lönsamt sätt.