Skillnad mellan Prestationshantering och Prestationsbedömningssystem

Denna artikel hjälper dig att skilja mellan prestationshantering och prestationsbedömningssystem.

Skillnad # Prestationsbedömningssystem:

1. Huvudfokusområdet här är prestationsbedömning och generering av betyg.

2. Det lägger tonvikten på relativ utvärdering av individer.

3. Prestationsbedömningssystemet är en årlig övning.

4. Emphasis ligger på betyg och utvärderingar.

5. I Prestationsbedömningssystemet är belöningen och erkännandet av bra resultat en viktig komponent.

6. Prestationsbedömningssystemet är utformat och övervakat av HR-avdelningen.

7. Ägarskap ligger hos HR-personer.

8. KPA och KRA används för att få objektivitet.

9. Utvecklingsbehov identifieras i slutet av året på grundval av bedömningen av kompetensgap.

10. Det finns granskningsmekanismer för att säkerställa objektivitet i betyg.

11. Prestationsbedömningssystemet är en formatdriven process med betoning på processen.

12. Kopplad till kampanjer, belöningar, utbildning och utveckling, interventioner och placeringar.

Skillnad # Prestationshanteringssystem:

1. Fokus ligger på prestationshantering.

2. Performance Management System betonar prestationsförbättringar av individer, team och organisationen.

3. Detta är en kontinuerlig process med kvartalsvisa diskussioner om prestandaöversyn.

4. Emphasis ligger på prestationsplanering, analys, granskning, utveckling och förbättring.

5. Prestationsbelöning kan eller inte vara en integrerad del. Att definiera och ställa in prestandanormer är en integrerad del.

6. Prestationshanteringssystemet är utformat av HR-avdelningen, men övervakas av respektive avdelningar själva.

7. Ägandet är hos linjeledarna. HR underlättar dess genomförande.

8. KPA och KRA används som planeringsmekanismer.

9. Utvecklingsbehov identifieras i början av året på grundval av det kommande året.

10. Det finns granskningsmekanismer som i allt väsentligt ger prestationsförbättringar.

11. Performance Management System är en formatdriven process med betoning på formatet som ett hjälpmedel.

12. Hänvisas till prestationsförbättringar och genom dem till andra HR beslut som och när det är nödvändigt.