Konstruera en butik - Urvalskriterier

(a) Hemland Vs. Utomlands:

Detta beslut handlar om att avgöra huruvida den föreslagna affären ska inrättas i hemlandet eller utomlands. Idag, för att utnyttja några låga priser som billig arbetskraft, billiga varor, mindre skatter etc. har indiska företag börjat samla in i andra länder för detaljhandel, marknadsföring, förvärv och till och med forskning och utveckling. Det finns en lång lista över indiska detaljhandeln utomlands men de flesta butikerna handlar om indiska livsmedel, kryddor, juice och pickles.

Därför, om ledningen har fattat beslut att inrätta sin detaljhandel utomlands, är det första steget att bestämma ett visst land. Detta är avgörande eftersom varje land över hela världen, beroende på att LPG (liberalisering, privatisering och globalisering) driver globalt, är angelägna om att investera utländsk kapital med unik uppsättning erbjudanden.

Följande faktorer bör beaktas när man bestämmer om namnet på ett land. Huvudsakligen är dessa:

jag. politiska faktorer som politisk politik och politisk stabilitet

ii. handelsbarriärer

III. synergi

iv. skalfördelar

v. föreskrifter

vi. internationell konkurrens

vii. incitament om något

(b) Urval av region:

I allmänhet är varje land uppdelat i olika stater på grundval av riktningar (östra, nord, syd och väst) eller politiska gränser. Därför, efter att ha valt landet, är det andra steget att bestämma en sådan region baserat på jämförande kostnadsfördelar som finns tillgängliga ur de möjliga regionerna.

Liksom Indien har 28 stater och 7 fackliga territorier. Var att skapa en butik är inte en lätt uppgift. Därför föreslås det att antingen kritiskt analysera varje stat eller studera landet under sina fyra huvudavdelningar, nämligen. Norra, södra, västra och östra. Om återförsäljaren vill inrätta sig i Nordregionen, väljer man en viss gemenskap, nämligen Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, UP, Uttaranchal och Himachal Pradesh.

De faktorer som påverkar sådant urval är:

jag. Tillgänglighet av varor

ii. Närhet till marknaden

III. Infrastrukturella anläggningar

iv. Transportanläggningar

v. Klimatförhållanden

vi. Regeringens politik

vii. Subventioner och skattebefrielse undantag

c) Urval av ort / gemenskap:

Efter att ha valt regionen är det tredje steget i butiksläget att välja en viss ort eller gemenskap inom den valda regionen. Det innebär att fatta beslut om:

a) stadsområde

b) Landsbygdsområde och

(c) Förortsområde

Valet av en ort i en viss region bestäms av följande faktorer:

jag. Arbete och löner

ii. Gemenskapsanläggningar

III. Gemenskapens attityder

iv. Bankfaciliteter

v. Förekomst av stödjande butiker

vi. Lokala skatter och restriktioner

vii. Vattentillgång

viii. Personliga och känslomässiga faktorer

ix. Historiska problem och trafikflöde

(d) Val av exakt butik:

Valet av en exakt butik i en utvald lokalisering är det sista steget i butikslägesbeslutet.

Vid val av en viss butik fattar generellt en återförsäljare beslut om följande faciliteter:

jag. Tillgänglighet av medel

ii. Kostnad för markutveckling

III. Flexibilitetspotential

iv. Transportanläggningar

v. Lokala lagar / förordningar

vi. Lokala skatter, vatten och brandskyddsmöjligheter

vii. Kommunikationsmedel

viii. Utsikter för lokalbefolkningen

ix. Parkeringsmöjligheter

x. Avfallshantering och

xi. Fastighetsskatt