Kommissionen betalas som en procentandel på nettovinst (med illustration)

Många gånger, tjänstemän i ett företag har rätt till provisioner utav nettovinsten som tjänat av företaget. Denna provision kan fastställas procentuellt på nettoresultatet innan du tar ut en sådan provision eller som en fast procentandel på nettoresultatet efter en sådan provision. Provisionen betalas till debitssidan av vinst och förlust och krediteras den berörda tjänstemannen.

Illustration:

Nettovinsten för ett företag är Rs. 2200.

Företagets chef har rätt till 10% provision på nettoresultatet (a) innan han / hon debiterar en sådan provision (eller) (b) efter att ha utlagt en sådan provision.

Beräkna beloppet av provision.

Lösning:

(a) Innan du tar ut provisionen är nettoresultatet Rs. 2200

Provisionsbeloppet = 2 200 x 10/100 = Rs 220

(b) Kommissionen betalar = 10% på nettovinst (efter uppdrag av kommissionen)

Om nettoresultatet är Rs. 100, kommissionen betalar = Rs. 10

Således vinst före laddning av provisionen = 100 + 10 = 110

Av Rs. 110, Rs. 10 är provision betalas och balansen Rs. 110- Rs. 10 = Rs. 100 är vinsten, efter att ha laddat kommissionen.

Här Rs. 2 200 är lika med 110%

Därför 10% = 2 200/110 x 10 = Rs. 200

Efter verifikation får chefen 10% provision på nettovinst, efter att ha laddat ett sådant belopp:

Således procentandel av provision = 200/2000 x 100 = 10%