Förändringen i utbudet: Ökning av utbudet och minskning av utbudet

Läs den här artikeln för att lära dig om förändringen av leveransen av en vara!

Förändring av leverans eller förändring i utbudskurvan sker på grund av förändring av någon av de faktorer som antogs ständigt enligt leveranslagen.

Förändringen kan antingen vara ett "Ökning av utbudet" eller "Minska utbudet". Ursprunglig jämvikt bestäms vid punkt E när efterfrågekurva DD och den ursprungliga matningskurvan SS skär varandra. OQ är jämviktsmängden och OP är jämviktspriset.

Image Courtesy: fairphone.com/wp-content/uploads/2013/11/Scrap-verzamelaar-Ghana.jpg

(i) Ökning av utbudet:

När utbudet ökar, efterfrågan kvarstår oförändrat, ändras matningskurvan mot höger från SS till S 1 S 1 (bild 11.8).

När tillförseln ökar till S 1 S 1 skapar den en överflödig tillgång till det gamla jämviktspriset på OP. Detta leder till konkurrens bland säljare, vilket sänker priset. Minskning av pris leder till ökad efterfrågan och minskad leverans. Dessa förändringar fortsätter tills den nya jämvikten fastställs vid punkt E 1 . Jämviktspriset faller från OP till OP 1 och jämviktsmängden ökar från OQ till OQ 1 .

ii) Minskning av utbudet:

När försörjningen minskar, efterfrågan kvarstår oförändrad, så matar kurvskiftet till vänster från SS till S2S2 som ses i figur 11.9.

När försörjningen minskar till S 2 S 2, skapar den en alltför stor efterfrågan vid det gamla jämviktspriset på OP. Detta leder till konkurrens bland köpare, vilket höjer priset.

Ökning i pris leder till ökad tillgång och minskad efterfrågan. Dessa förändringar fortsätter tills den nya jämvikten fastställs vid punkt E 2 . Jämviktsprisökningar från OP till OP 2 och jämviktsmängden faller från OQ till OQ 2 .

För "Påverkan på jämviktspris och kvantitet på grund av ökat antal företag och ökat pris på insatsvaror".