Fördelar och nackdelar med Super Market

Några av fördelarna och nackdelarna med supermarknaden är följande:

Fördelar med Super Market:

(1) Det erbjuder ett stort utbud av varor till kunderna på ett ställe som leder till stor omsättning.

(2) Kostnader för drift och försäljningskostnader är mindre.

(3) Den åtnjuter ekonomierna i storskalig drift.

(4) Kunden dra nytta av kontot till lägre priser och ägaren får högre vinst på grund av stor omsättning.

(5) Det finns betydande besparingar i kundens kundtid eftersom alla krav är tillgängliga på ett ställe.

(6) En kund gör det fria valet av sina krav utan att påverka försäljarnas sinne.

(7) Det finns inga osäkra fordringar eftersom verksamheten är föremål för kassaflöde.

(8) På supermarknaden säljs varorna till fast pris. Således finns det inga problem med förhandlingar.

(9) Det ligger på stadens centrala ställe, som lockar många kunder.

Nackdelar med Super Market:

(1) Det är en av storskalig detaljhandel organisation och kräver stort kapital att bära sin verksamhet.

(2) I stora och överfulla städer är det mycket svårt att hitta rymliga lokaler på viktiga marknader till rimliga priser. Av den anledningen är en supermarknad vanligen belägen på en avlägsen plats från bostadsområdena, vilket är obekvämt för köparna.

(3) Artiklar som kräver försäljning av säljare och experter för att demonstrationen ska ges till köparna kan inte omfattas av denna marknad.

(4) Eftersom mat och livsmedelsaffärer brukar handlas på en supermarknad, försämras de mycket snart på grund av deras förgängliga natur. Dessa objekt kan inte lagras under längre tid.

(5) Ibland gör kunderna vårdslös hantering och missbruk av produkterna när de väljer sina krav. Detta leder till förluster som drabbas av supermarknaden.