Justeringsuppgifter för slutbestånd

Justeringsuppgifter för slutbestånd i slutkonton!

Slutbeståndet är de osålda varorna som ligger i affären. I allmänhet tar företaget ut en lista över alla aktier, kvarstår osålda tillsammans med deras värde. Aktien värderas alltid till kostnad eller marknadspris beroende på vilket som är lägre.

I allmänhet kommer stängningsbeståndet inte att visas i försöksbalansen och det ligger i justeringen. När det ligger i justeringen måste justeringsangivelsen överföras före utarbetandet av slutkonton.

Till exempel är värdet av de slutliga lagren Rs 10 000, då följande poster ska skickas:

Återigen är de tvåfaldiga aspekterna följande:

1. Slutbeståndet visas på kreditsidan för handelskonto.

2. Slutbeståndet visas på tillgångssidan i balansräkningen.

Men ibland i försöksbalansen ges Justerad köp och det betyder att öppnande av aktier och slutaktier justeras genom köp. Då visas både Justerade Inköp A / C och Slutkontonskonto i försöksbalansen.

Då kan justerat köpbelopp tas till debiteringssidan för Handelskonto och Slutbeståndet visas på tillgångssidan av balansräkningen. Det bör noteras att stängningslager under dessa omständigheter inte kommer att visas i handelskonto. Under det följande året blir slutbeståndet öppningsaktie.

För detta görs en omvänd inmatning enligt följande: