9 Ill effekter av svaveldioxid och annan SOx på miljö

Följande är effekten av SO x på människor och växter:

1. SO, absorberas av nässsystemet och leder till svullnad och stimulerad slemsekretion.

Image Courtesy: 1.bp.blogspot.com/_Z60kzbFyxFM/TB9ukVO6YsI/AAAAAAAAADc/I8LDqfJIx4s/s1600/apes3.png

2. Lungcancer är känd för att uppstå på grund av ökade nivåer av SO i atmosfären.

3. I mycket förorenade områden kan SO 2 orsaka vattnig uttömning, nysning och hosta.

4. SO 2 är ett allvarligt allergiframkallande medel.

5. London eller svavelsyra smog kallad "killer smog" i januari 1956 bildades när SO2-nivån steg till 0, 40 ppm.

6. Omvandling av SO 2 till H 2 SO 4, H 2 SO 3 och sulfat aerosol skapar mycket allvarliga skador som andfåddhet, bronkial spasmer etc.

7. SO 2 -exponering resulterar i blekta fläckar, kloros i blad.

8. Fotosyntes påverkas av O 3, SO 2, PAN.

9. Sekundär förorenande ämnen som H 2 SO 4 faller som surt regn och är mycket skadliga för historiska monument.