5 steg involverade i patentprocessen

Att erhålla patent för sin uppfinning involverar en process bestående av flera steg i den.

Dessa visas i följande figur 31.1:

Patentprocessen, som visas i ovanstående figur 31.1, är typisk för ett användarpatent.

Nu följer en kort beskrivning av var och en av följande steg:

1. Dokumentupplysning:

Patentprocessen börjar med "dokumentinformation". När en uppfinnare först reducerar sin idé till skisser på papper, måste en information lämnas in. Detta är nödvändigt eftersom det ger juridiskt erkännande för en aspirerande uppfinnare. Även om någon annan stjäl idén, finns det åtminstone några bevis på rekord. Därför är inlämnandet av upplysningen idealiskt gjort i det tidigaste skedet av "idégenereringsfasen".

2. Patentansökan:

Faktum är att själva patentprocessen börjar med en "patentsökning". Huvudsyftet med patentsökning är att avgöra när en uppfinnare skapar redan och är aktivt skyddad enligt patentlagen. Sökprocessen kan göras antingen av uppfinnaren eller av sin advokat.

Patentsökningen innebär forskning för att gå igenom de befintliga patent som registreras i landets patent och varumärkes kontor. I varje kontor finns ett sökrum som innehåller patentinformation. Detta steg är över genom att bekräfta att det hittills inte har utfärdats något patent för uppfinnarens uppfinning.

3. Patentansökan:

Efter det att patentsökningen är över, görs en ansökan från uppfinnaren och skickas till patent och varumärkenskontor.

Ansökan har tre delar:

(i) Den första delen är ett skriftligt dokument som innefattar en beskrivning av uppfinningen, dess specifikation och krav.

ii) Den andra delen innehåller en uppsättning ritningar. Ritningarna måste vara råa och korrekta.

iii) Den tredje delen av ansökan omfattar en formell "ed" eller "deklaration" som uppgivits av uppfinnaren.

Alla dessa objekt sätts ihop och tillsammans med en ansökningsavgift skickas till patent och varumärkenskontor. Om patentverket finner ansökan fullständig och registrerar den genom att ange ett filnummer till det. Uppfinnaren anmäls också.

4. Patentprov:

Patentbyrån gör nu grundlig granskning av patentansökan som lämnats av uppfinnaren. Då, som sitt beslut, specificerar de påståenden och / eller problem som ska lösas av uppfinnaren.

5. Patentbidrag:

Detta är det sista steget i patentprocessen. Patentverket dokumenterar de nya patentbidragen i sina register. Slutligen skickas patentbrevet till uppfinnaren. Uppfinnarens uppfinning blir således slutligen patenterad.