5 Huvudsakliga användningar av generell jämviktsanalys

Fem huvudanvändningar av generell jämviktsanalys är följande:

1. En bild av ekonomisk jämvikt:

Den presenterar en bild av en privat företagandeekonomi i jämvikt, där konsumenterna är anpassade till en ställning av maximal tillfredsställelse och producenterna till den högsta vinsten. Det finns inget slöseri med resurser. Allt är fullt anställd. Ekonomisk effektivitet är maximal så att samhällets ekonomiska välfärd maximeras. Således hjälper det att förstå determinanterna för mönstret för en ekonomi.

2. Att förstå arbetet med ekonomiskt system:

Ännu annars är teorin en schematisk utgångspunkt, från vilken man kan förstå det faktiska arbetet av ett ekonomiskt system genom att ta bort vissa obefogade antaganden. Vi kan veta huruvida ekonomin fungerar effektivt, eller om det finns någon diskordnad i sin smidiga funktion. Problemen med ojämnvikt och återställande av jämvikt kan studeras med hjälp av denna analys.

3. Att förstå de komplexa problemen på marknaden:

Den allmänna jämviktsanalysen bidrar vidare till att förutsäga följderna av en autonom ekonomisk händelse. Antag att efterfrågan på råvara A stiger, vilket kan leda till en ökning av priset. Detta minskar i sin tur priserna på sina ersättare och höjer priserna på kompletteringar.

Dessa kan således minska efterfrågan på A något. Efterfrågan på A kan påverkas ytterligare om priserna på produktiva tjänster också tenderar att öka. Således hjälper den allmänna jämviktsanalysen att förstå naturen hos de komplexa kedjorna av relationerna på marknaden stegvis för steg.

4. Att förstå arbetet med prissättningsprocessen:

Den allmänna jämviktsanalysen är också användbar för att förklara prisfunktionerna i en ekonomi. När de relativa priserna förändras fattas tre huvudsakliga beslut för hela ekonomin: vad ska man producera och hur mycket man ska producera, hur man producerar och vem ska köpa dem när varor produceras.

Dessa beslut fattas av enskilda producenter och konsumenter, eftersom varje varu och tjänst som de vill producera, sälja och köpa, har ett pris som reagerar på förändringar i efterfrågan och utbudet. Den allmänna jämviktsanalysen hjälper till att integrera en rad enskilda beslut som påverkas av prisförändringar.

5. Att förstå Input-Output Analysis:

Den huvudsakliga betydelsen av generell jämviktsanalys ligger i att den ger den konceptuella grunden för den analys av input-output som utvecklats av Leontief. I denna analys som betraktas som en enastående variant av den allmänna jämviktsanalysen är hushållen och industrier relaterade till ett osynligt ömsesidigt system för input och output av ekonomin.