14 Metoder som används för att sprida yrkesinformation

Kortfattade skisser av de fjorton metoder som används för att sprida yrkesinformation beskrivs i denna artikel.

1. Karriär konferenser och bärare samtal:

För att ge information om olika yrken eller yrken kan karriärföreläggningar ordnas och experter inbjuds att leverera samtal om en viss viktig grupp av yrken eller yrken. Därför organiseras karriärdagar också. Karriärföreläsningarna kan ges av rektor på ett college och av rektor i en skola. Lärarna kan vara med och då i karriärpratet. Rådgivaren om det är närvarande bör också göra det. Dessutom kan eleverna eller eleverna bli ombedda att prata om olika yrken. Varje elev kan tala om det jobb han väljer i livet.

Föräldrarna kunde prata med eleverna om sina jobb. Förutom att anställningsutbyte skulle kunna prata med eleverna då och då. Karriärföreläsningarna kan också ta form av konferenser i skolorna. Så vissa karriär konferenser kan ordnas i skolan. Arbetsgivare eller erfarna arbetare eller experter kan inbjudas till dessa konferenser som gästtalare som kan skapa medvetenhet och upplysa elever om olika aspekter av vissa yrken.

Talet eller talet ska följas av ett frågeformulär där elevernas tvivel och förvirring kan klargöras. Vissa karriärkonferenser kan vara i några timmar, en del för en dag och vissa konferenser kan sträcka sig över flera dagar med talare från olika yrken, intervju med olika representanter från olika branscher, utställningar, utställningar, filmprogram mm

2. Massmedia:

Yrkesinformation kan i stor utsträckning ges genom olika medier i massmedia som radio- och tv-program, press, tidningar, tidskrifter, tidskrifter etc.

3. Karriärmästare:

Ansvaret för spridningen av arbetsuppgifterna i skolorna ligger hos karriärmästarna. De är centra för jobbinformation. De hålls ansvariga för att berätta för elever vad de vet om arbetsmarknaden. Självklart borde de veta mycket av det. De kan prata med dem. De kan leverera samtal om arbetsuppgifter. De måste hitta vägarna; De kan vara effektiva att göra vad som förväntas av dem i skolorna.

4. Utställningar och utställningar:

Information som samlas in från olika källor ska klassificeras och göras tillgänglig för eleverna. Diagram, affischer, broschyrer, tidningsavklipp kan visas på anslagstavlor. Förutom broschyrer, broschyrer, böcker, tidskrifter, kataloger och annat tryckt material kan utställas på displayställen. Dessa material kan placeras i ett separat bibliotek eller i ett hörn av skolbiblioteket och eleverna kan hantera dem på fritidstiden. Det måste noteras att bildmaterialen är noga utvalda och attraktivt anordnade.

5. En kurs i yrken:

Yrkesinformation kan ges genom en kurs som består av en serie gruppdiskussioner eller klassförhandlingar om olika yrken.

6. Publikationer:

Denna metod har visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för att ge information till behövande elever. Broschyrerna tas ut. Böckerna skrivs ut. Dessa är avsedda för de allmänna massorna. Självklart finns det i skolorna eleverna. De skulle också kunna dra nytta av alla dessa publikationer. Förutom yrkesinformation kan publiceras i olika tidningar, tidskrifter, tidskrifter, tidskrifter, bulletiner, kataloger etc.

7. Karriärbesök eller fältresor:

Det innebär besök på arbetsplats, växter, fabriker och affärsverksamhet. För att ge eleverna direkt erfarenhet av vissa yrken kan de tas på utbildningsresor eller besök på några viktiga industrianläggningar och företag.

8. Bibliotek:

Bibliotek kan göra mycket för att sprida eller sprida yrkesinformation till eleverna. Det kan visa böcker, broschyrer, tidskrifter och annan litteratur om yrkesinformation och eleverna kan gå igenom det.

9. De audiovisuella hjälpmedel:

Detta är en era av vetenskap och teknik. Radio och tv har visat sig vara populära hos barnen eller eleverna. Vi kan ha ett bra program för dem. Så för dem kan vi få kassetter. På skolorna kan det finnas en visning av diagram och broschyrer på anslagstavlor. Tidningen stift kan klistras där. Artiklarna som publiceras i tidningarna kan sättas upp.

10. Intervjuer:

Yrkesinformation kan spridas genom enskilda kontakter. I en intervju situation kan företagsinformation ges såväl individer som elever muntligt. Sådana intervjuer utgör en del av rådgivningsprocessen. I intervjuer ges information till en individ eller elev i taget.

11. Screening av filmremsor:

Yrkesinformation kan ges till eleverna genom filmremsor. En filmremsa är en serie av ett visst objekt. Filmremsor är gjorda på olika aspekter av ett visst objekt. Filmremsor på olika yrken eller yrken kan screenas. För att vara mer användbar screening av filmremsor måste åtföljas av en kommentar. Filmremsor på vissa yrken eller yrken har utarbetats av Central Bureau of Educational and Professional Guidance, Delhi.

12. Yrkesinformation kan ges till elever genom olika arbetserfarenheter.

13. Yrkesinformation kan ges genom skolklubbar, handledning och klassförhandlingar.

14. Film visar:

Yrkesinformation kan ges genom filmprogram. Det är en ersättning för ett besök. Filmspel ska kompletteras med ett samtal och följas av en gruppdiskussion. Åtgärder bör vidtas för att producera ett antal bra pedagogiska filmer som kan sprida relevant information om olika yrken eller yrken. Det här är de olika metoderna för att ge information om olika yrken eller yrken för att tillgodose yrkesmässiga eller yrkesbehov och krav för olika kategorier av elever.